animace animace animace animace
Jihomoravská oblast Ceské jezdecké federace
logo

Jihomoravská oblast ČJF aktuálně:


Změny pravidel a vzdělávání

VV ČJF na svém 2. zasedání dne 21.5.2019 schválil několik úprav v pravidlech jezdeckého sportu a dokumentu vzdělávání. 

Nejzásadnější změnou, která vejde v platnost 1.6.2019, je možnost skládání ZZVJ (všeobecná, ZZVJ-D, ZZVJ-E, ZZVJ-R) na velké koně od počátku kalendářního roku, ve kterém jezdec dovrší 11 let věku s možností ihned po složení zkoušek a zaplacení licence na velkém koni startovat na oficiálních závodech. Účast na MČR je dále možná teprve po dosažení 12 let věku. Dále tato všeobecná licence v 11 letech sportovce neopravňuje ke startům v disciplíně Spřežení. 

Další změna se úprava týká skokových pravidel, která od letošního roku ukládají povinnost lékařské prohlídky každému jezdci po pádu a to v kolbišti, opracovišti nebo kdekoli v areálu závodů. Původní úprava pravidel, převzatá z FEI, způsobila mnoho nejasností a různých výkladů u rozhodčích a pořadatelů národních závodů. Úprava zároveň vyvolala mnoho obav v řadách zdravotníků ohledně jejich odpovědnosti, a dokonce docházelo ke zbytečným vyloučením jezdců po pádu na opracovišti. Z tohoto důvodu byla do skokových pravidel přidána příloha SK4, která je jednoznačným a závazným výkladem a také návodem pro rozhodčí, zdravotníky a pořadatele, jak po pádu postupovat. Tento výklad je platný dnem schválení a uveřejněním v aktualizovaných pravidlech, tedy od 23.5.2019. 

Aktualizovaná pravidla včetně formuláře pro evidenci pádů zdravotní službou jsou již uveřejněna na stránkách ČJF v sekci Dokumenty / Pravidla: http://www.cjf.cz/dokumenty/pravidla/

Aktualizovaný dokument vzdělávání naleznete v sekci Vzdělávání / Dokumenty: http://www.cjf.cz/vzdelavani/dokumenty-vzdelani/


Změny STP u OM

OV schválil změny STP pro OM

skoky: adobe_reader.gif

drezura: adobe_reader.gif

všestrannost: adobe_reader.gif 


Vzdělávací akce v rámci Oblastní projektové podpory

Jihomoravská oblasti nabízí možnost uspořádat vzdělávací akci v rámci Oblastní projektové podpory. Zatím se jedná pouze o akce pro mládež v kapitolách II. a III. 

Maximální podpora na jeden den akce:
11.000,- drezura
14.000,- skoky

Požadované personální zajištění: trenér nebo instruktor s vlastní výkonností "ST"

Pokud máte o uspořádání akce zájem, zašlete oblastní sekretářce svůj návrh, který bude obsahovat: datum a místo konání, personální zajištění a kapitolu dle OPP, podle které chcete akci pořádat. OV návrhy projedná, a schválené vloží do JIS.

Termín pro podání žádostí je 7.4.2019. 

Podrobnosti k OPP: adobe_reader.gif


Menu

Logo JMO

logo_jmo.jpg

Galavečer JMO

Galavečer JMO proběhl 5.1.2019 v Semilassu.
 
Podrobnosti zde
 
 
46492446_2243615769054583_8093885329808818176_n.png
 
 
 
 
jmo-cjf.cz