animace animace animace animace
Jihomoravská oblast Ceské jezdecké federace
logo

Jihomoravská oblast ČJF aktuálně:


Galavečer oblasti 2020

Galavečer oblasti se blíží. Jako první přinášíme pozvánku. Podrobné informace budou zveřejňovány postupně.

0001.jpg


Dodatečné přihlášky do SCM drezura Morava.

na základě výsledků výběrového řízení pro provozovatele celorepublikových SCM se bude nově otevírat drezurní SCM pro pony a velké koně také na Moravě, konkrétně v areálu Panská Lícha. Hlavním trenérem byla zvolena paní Daniela Diringerová.

Protože kapacita SCM není zatím zcela naplněna, nabízíme možnost dodatečné přihlášky.

Podmínkou pro přijetí dvojice je prokazatelná výkonnost v sezóně 2019 na úrovni MČR. Výjimku mají pouze děti přecházející z pony na velké koně - zde stačí perspektivní kůň pro drezurní soutěže. Přednost budou mít zájemci o dlouhodobou spolupráci. Věková kategorie jezdců max. do 21 let.

Termín pro zaslání dodatečných přihlášek je 5.12.2019 23:00 sekretářce oblasti.

Formulář najdete na webu ČJF: http://www.cjf.cz/vzdelavani/sportovni-centra-mladeze/


Výkonnostní odznaky

Sekretářka upozorňuje všechny jezdce, kteří mají zájem o udělení výkonnostního odznaku, aby jí zaslali svou žádost nejpozději do 18.11.2019.

Žádost by měla obsahovat jméno jezdce, disciplínu, o jaký odznak jezdec žádá, místo a datum závodu, kde splnil podmínky podmínky, pro jeho získání.

Podmínky pro získání výkonnostních odznaků:

http://www.cjf.cz/files/stranky/dokumenty/zakladni/2019/V%C3%BDkonnostn%C3%AD%20odznak%20%C4%8CJF%202019.pdf

 


Menu

Logo JMO

logo_jmo.jpg

Galavečer JMO

Galavečer JMO proběhne 11.1.2020 v Semilassu.
 
Podrobnosti zde
 
 
0001.jpg
 
 
 
 
jmo-cjf.cz