animace animace animace animace
Jihomoravská oblast Ceské jezdecké federace
logo
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Dotace - Program VIII. MŠMT

Dotace - Program VIII. MŠMTPřipomínáme, že 30.11.2016 končí lhůta na podání žádostí o dotaci sportovních klubů z Programu VIII. MŠMT. V rámci tohoto programu v loňském roce žadatelé obdrželi asi 1000 Kč na každého člena do 18 let a pro příští rok byl rozpočet této dotační kapitoly zvýšen na trojnásobek. Má tedy smysl o dotaci žádat.
 

Podmínky:

  • subjekt musí být nestátní nezisková organizace – sportovní klub nebo tělovýchovná jednota – u     tělovýchovných jednot se podává společná žádost za všechny sportovní disciplíny (oddíly)
  • subjekt musí k 30.9.2016 evidovat 12 a více členů do 18 let
  • subjekt musí ke dni podání žádosti existovat alespoň dva roky
  • členové musí platit členský příspěvek nejméně 100 Kč ročně
  • subjekt musí mít vlastní bankovní účet a vést o své činnosti účetní evidenci – žádost se podává jako   projekt činnosti klubu včetně plánovaného rozpočtu
  • povinnou přílohou je výroční zpráva subjektu - Výroční zpráva musí stručnou formou charakterizovat    organizaci, její strukturu a činnost v předcházejícím roce a obsahovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty resp. přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích
  • žádost se podává elektronicky na adrese

Podrobné informace:

Shrnutí Programu VIII. http://www.ptupraha.cz/wp-content/uploads/2016/11/Program-M%C5%A0MT-VIII-2017.pdf

Návod na podání žádosti http://www.ptupraha.cz/wp-content/uploads/2016/11/Pr%C5%AFvodce-nov%C3%BDm-elektronick%C3%BDm-syst%C3%A9mem-IS-SPORT.pdf

Vysvětlení a vzor výroční zprávy http://www.ptupraha.cz/2016/11/vyrocni-zprava-jako-nezbytna-soucast-zadosti-o-statni-dotaci/


Menu

Logo JMO

logo_jmo.jpg

Konference JMO

 
Konference oblasti proběhne
15. 2. 2023 v Hotelu international Brno
 
jmo-cjf.cz