animace animace animace animace
Jihomoravská oblast Ceské jezdecké federace
logo
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Jednotný systém oblastního projektového rozpočtování

Jednotný systém oblastního projektového rozpočtováníV tomto roce podporuje ČJF další aktivity pro své členy, garantem průběhu podporovaných akcí jsou oblasti ČJF.

Naše oblast nabízí možnost přihlásit se do výběrového řízení pro akce v kapitole IV (hobby jezdci a začínající závodníci), a to v disciplíně skoky (4x) a drezura (1x). Pokud máte zájem akci pořádat, níže najdete podrobné informace.

Základní požadavky ČJF pro podporu akcí:
- dodržovat obsahové a finanční vymezení jednotlivých kapitol
- veškeré podporované aktivity jsou určeny pouze pro registrované členy ČJF všech oblastí
- každá akce musí mít garanta - člena ČJF, který je zodpovědný za splnění všech podmínek a požadovanou formu administrace
- veškeré aktivity v rámci akce budou probíhat za vedení instruktora či trenéra ČJF s aktuálně platnou licencí
- podpora bude vyplacena po řádném ukončení a vyúčtování akce, za které je zodpovědný garant, včetně krátkého vyhodnocení a přiložené prezenční listiny
 
V rámci kapitoly IV se nesmí jednat ho hobby závody, a podmínkou pro přidělení je navíc účast trenéra s kvalifikací ČJF. 

Dále u všech žádostí bude v rámci naší oblasti platit, že podmínkou je garant akce a účast patřičných funkcionářů, které má OV právo obsadit i přímo, na všech akcích, u skokové části akci je povinná přítomnost zdravotníka.

Co se týká administrace, žádosti i vyúčtování je vždy nutné zaslat sekretáři oblasti, který zajistí jejich správnost a kompletnost a odešle je k proplacení.

Termíny:
Do 25.5.2017 zaslání žádostí
Do 30.5.2017 vyrozumění o správnosti žádosti

Při jednání OV bude vyhodnoceno první kolo žádostí, a zaslány informace žadatelům.


Menu

Logo JMO

logo_jmo.jpg

Konec webových stráne JmO ČJF

Vážení členové Jihomoravské oblasti, 

tyto webové stránky zaniknou k 31. 8. 2023.

Veškeré informace najdete od 22. 5. 2023 pod tímto odkazem.

Děkujeme za pochopení.

OV JmO ČJF.