animace animace animace animace
Jihomoravská oblast Ceské jezdecké federace
logo
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Startují GALOPY

Startují GALOPYUčení je dlouhodobý proces, jehož výsledkem je zkušenost. Ideální je, pokud při něm jedinec postupuje po logicky provázaných stupních. A právě tomu odpovídá systém vzdělávání Galops® („Galopy“), který vytvořila Francouzská jezdecká federace (FFE), s níž ČJF navázala v loňském roce dlouhodobou spolupráci směřovanou zejména na oblast vzdělávání. První akce pro jezdeckou veřejnost jsou naplánovány již na červen.

Francouzský model je totiž ve světě jedinečný zejména svou provázaností s kluby, které jsou postaveny na principu „sdíleného koně“. To znamená, že kůň / poník je v majetku klubu a jezdci se svými poplatky za jízdu podílejí na pokrytí nákladů na něj, což spolu s kolektivní výukou přispívá k větší dostupnosti a demokratičnosti jezdectví. Díky svému systému má FFE více než 750 tisíc členů (pozn.: Pro Vaši představu – v přepočtu na obyvatele by to znamenalo pro ČJF členskou základnu čítající 140 tisíc lidí).

Hlavními pilíři francouzského systému jsou tedy kluby, vzdělávání učitelů zaměřené na adaptovanou pedagogiku (zejména využití přístupu „škola hrou“), dobře připravení koně a poníci a především jasně definovaný plán vzdělávání jezdce, který se jako červená nit táhne celou jeho jezdeckou kariérou. Zmíněnou metodikou jsou právě Galopy, které jasně určují, jakých kompetencí má být dosaženo na každém stupni výcviku. Usnadňují tak učitelům přípravu výukových plánů a přispívají ke sjednocení postupů při výcviku jezdců.

Součástí francouzské metody je rovněž řada učebnic, didaktické materiály apod., které by ČJF též ráda svým členům postupně nabídla. První příležitost se s nimi seznámit budete mít již v červnu, kdy se budou konat dva úvodní semináře na téma Galopy. Proběhnou 20. 6. v Brně a 21. 6. v Hořovicích a oba povede paní Pascale Audonnet, jedna z hlavních představitelek FFE, která vede obdobné semináře po celém světě. Její hlavní specializací je ježdění dětí na ponících, takže součástí programu bude též představení Pony-Galopu, který je zaměřen na práci s dětmi od 3 do 10 let, a v neposlední řadě i praktická ukázka využití hry ve výuce.

V návaznosti na výše zmíněné plánuje ČJF též spuštění nového webového portálu, který se bude orientovat i na laickou a dětskou veřejnost. Budeme rádi, když přijmete naše pozvání aktivně se zapojit do projektu, jehož hlavním cílem je zlepšit systém vzdělávání v jezdectví, pomoci rozvinout sít pony-klubů a jezdeckých klubů a obecně přispět k posílení pozice jezdeckého sportu v České republice. Na semináře se může přihlásit každý, kdo se zajímá o vzdělávání jezdců, pracuje s dětmi a poníky, vede jezdecké kluby či o tom do budoucna uvažuje. Účast je bezplatná. Semináře mají omezenou kapacitu, takže přihlášky zasílejte co nejdříve na jitka.prochazkova@cjf.cz


Menu

Logo JMO

logo_jmo.jpg

Konference JMO

 
Konference oblasti proběhne
15. 2. 2023 v Hotelu international Brno
 
jmo-cjf.cz