animace animace animace animace
Jihomoravská oblast Ceské jezdecké federace
logo
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Přihlášky na MČR - drezura

S blížícím se prvním MČR připomínáme všem, kteří se chtějí zúčastnit, že přihlášky do JIS zadává pouze sekretářka oblasti. Boxy si každý objednává sám.

Sekretářce je potřeba dodat přihlášku emailem v této podobě:
- jméno jezdce, číslo licence
- jméno koně, číslo licence
- na které mistrovství, a do jaké kategorie se hlásí
- splněné kvalifikace - datum, místo, výsledek

Uzávěrka přihlášek na MČR drezura je 3.7.2019 v 23:00. Sekretářce dodejte přihlášky do 2.7.2019 do 23:00.


Publikováno 19. 6. 2019 14:24

Informace ke skokovým a drezurním pravidlům

Výklad skokových pravidel, čl. 255 Účast nezletilých sportovců v seniorských soutěžích:

http://www.cjf.cz/files/stranky/dokumenty/pravidla/2019/Skoky/Skoky%20-20závazný%20výklad%20čl.255.pdf

 

Informace ohledně používání bezpečnostních třmenů v drezuře:

http://www.cjf.cz/files/stranky/dokumenty/pravidla/2019/Drezura/Drezura%20-%20výklad%20čl.428.pdf


Publikováno 10. 6. 2019 10:01

Změny pravidel a vzdělávání

VV ČJF na svém 2. zasedání dne 21.5.2019 schválil několik úprav v pravidlech jezdeckého sportu a dokumentu vzdělávání. 

Nejzásadnější změnou, která vejde v platnost 1.6.2019, je možnost skládání ZZVJ (všeobecná, ZZVJ-D, ZZVJ-E, ZZVJ-R) na velké koně od počátku kalendářního roku, ve kterém jezdec dovrší 11 let věku s možností ihned po složení zkoušek a zaplacení licence na velkém koni startovat na oficiálních závodech. Účast na MČR je dále možná teprve po dosažení 12 let věku. Dále tato všeobecná licence v 11 letech sportovce neopravňuje ke startům v disciplíně Spřežení. 

Další změna se úprava týká skokových pravidel, která od letošního roku ukládají povinnost lékařské prohlídky každému jezdci po pádu a to v kolbišti, opracovišti nebo kdekoli v areálu závodů. Původní úprava pravidel, převzatá z FEI, způsobila mnoho nejasností a různých výkladů u rozhodčích a pořadatelů národních závodů. Úprava zároveň vyvolala mnoho obav v řadách zdravotníků ohledně jejich odpovědnosti, a dokonce docházelo ke zbytečným vyloučením jezdců po pádu na opracovišti. Z tohoto důvodu byla do skokových pravidel přidána příloha SK4, která je jednoznačným a závazným výkladem a také návodem pro rozhodčí, zdravotníky a pořadatele, jak po pádu postupovat. Tento výklad je platný dnem schválení a uveřejněním v aktualizovaných pravidlech, tedy od 23.5.2019. 

Aktualizovaná pravidla včetně formuláře pro evidenci pádů zdravotní službou jsou již uveřejněna na stránkách ČJF v sekci Dokumenty / Pravidla: http://www.cjf.cz/dokumenty/pravidla/

Aktualizovaný dokument vzdělávání naleznete v sekci Vzdělávání / Dokumenty: http://www.cjf.cz/vzdelavani/dokumenty-vzdelani/


Publikováno 24. 5. 2019 13:14

Změny STP u OM

OV schválil změny STP pro OM

skoky: adobe_reader.gif

drezura: adobe_reader.gif

všestrannost: adobe_reader.gif 


Publikováno 24. 5. 2019 12:54

Vzdělávací akce v rámci Oblastní projektové podpory

Jihomoravská oblasti nabízí možnost uspořádat vzdělávací akci v rámci Oblastní projektové podpory. Zatím se jedná pouze o akce pro mládež v kapitolách II. a III. 

Maximální podpora na jeden den akce:
11.000,- drezura
14.000,- skoky

Požadované personální zajištění: trenér nebo instruktor s vlastní výkonností "ST"

Pokud máte o uspořádání akce zájem, zašlete oblastní sekretářce svůj návrh, který bude obsahovat: datum a místo konání, personální zajištění a kapitolu dle OPP, podle které chcete akci pořádat. OV návrhy projedná, a schválené vloží do JIS.

Termín pro podání žádostí je 7.4.2019. 

Podrobnosti k OPP: adobe_reader.gif


Publikováno 1. 4. 2019 17:21

Přípravné školení k ZZVJ Panská lícha

Přípravné školení k teoretickým otázkám se bude konat v pátek 12. dubna od 17.00 hodin v salonku  restaurace v Jezdeckém areálu Panská lícha. Na semináři budou probrány okruhy otázek pro teoretickou část ZZVJ.

Přihlášky na školení zasílejte prosím na e-mail: info@panskalicha.cz. 

Začátek semináře: 17.00 hodin

Školitel: Josef Hrabálek

Cena: 300,- Kč / osoba (splatné na místě, v recepci hotelu)


Publikováno 9. 3. 2019 15:04

Přednáška na téma - Výživa sportovních koní

JMO pořádá přednášku na téma - Výživa sportovních koní, která proběhne ve středu, 13.3.2019 od 17:30 hod v restauraci Panská lícha.

Přednáší Ing. Jiří Skalický, a přednáška je zdarma.  


Publikováno 8. 3. 2019 11:38

Tištěná pravidla

Nabídka tištěných pravidel:

adobe_reader.gif


Publikováno 8. 3. 2019 11:34

Usnesení z oblastní konference

Usnesení a zápis z oblastní konference konané 27.2.2019

usnesení: adobe_reader.gif

zápis: adobe_reader.gif

hospodaření: adobe_reader.gif

 

 


Publikováno 28. 2. 2019 11:42

Seznam kandidátů do OV JMO

Aktuální seznam kandidátů do OV JMO:

předseda: Mgr. Lenka Sekaninová
členové: Ing. Martina Boková, Daniela Diringerová, Josef Hrabálek, Bc. Jan Kadlec, Richard Novák


Publikováno 25. 2. 2019 10:56


Menu

Logo JMO

logo_jmo.jpg

Konference JMO

 
Konference oblasti proběhne
15. 2. 2023 v Hotelu international Brno
 
jmo-cjf.cz