animace animace animace animace
Jihomoravská oblast Ceské jezdecké federace
logo
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Potvrzení korespondentů JIS - platby za licence

Znovu upozorňuji všechny subjekty, kteří dosud sekretářce neposlali zpět potvrzený formulář korespondenta subjektu, aby tak učinili v dohledné době. Bez tohoto potvrzení nebude možné uhradit licence.

Pokud jste formulář odeslali, a ještě nemáte přístupové údaje, ozvěte se sekretářce.


Publikováno 16. 1. 2017 13:43

Příprava reprezentantů jihomoravské oblasti v parkurovém skákání 2017

OV JMO zaštiťuje přípravu reprezentantů jihomoravské oblasti v parkurovém skákání 2017.

Proběhnou dvě soustředění pod vedením Z. Totha. Účast na soustředění je otevřena i pro ostatní sportovce, členům reprezentačních kádrů uhradí oblastní výbor ČJF minimálně 50%z ceny tréninku.

Podrobnosti: adobe_reader.gif


Publikováno 12. 1. 2017 11:50

Jarní školení drezurních rozhodčích a zájemců o drezuru v roce 2017

ČJF pořádá jarní školení drezurních rozhodčích, které je přístupno i všem zájemcům o drezuru. V naší oblasti se bude konat 4.3.2017 v Moravanech. Školitelem bude Ing. Iva Schützová.

Podrobnosti: adobe_reader.gif

Přihláška: word II.png


Publikováno 12. 1. 2017 11:13

Schůzka drezurní reprezentace

ČJF pořádá schůzku representantů v drezuře za účelem plánu zahr. výjezdů v roce 2017, ujasnění podmínek financování representačních výjezdů pro rok 2017 a podmínek zařazení do reprezentace.

Schůzka se koná 17.1.2017 od 14.00 na Strahově.

Podrobnosti: adobe_reader.gif


Publikováno 12. 1. 2017 11:09

POZOR - Změna způsobu plateb a účtů ČJF

S účinností od 1.1.2017 se mění způsob veškerých plateb do České Jezdecké Federace a dochází i ke změně čísel účtů pro jednotlivé typy plateb. Účty jednotlivých oblastí byly v prosinci 2016 zrušeny a veškeré platby na ně poslané budou vráceny na účet plátce.

Podrobnosti na tomto odkazu: http://www.cjf.cz/aktuality/pozor-zmena-zpusobu-plateb-a-uctu-cjf/


Publikováno 2. 1. 2017 13:48

Skoková soustředění Jiří Jelínek - Veronika Jelínková

Série skokových soustředění zaměřená na komplexní přípravu koně a jezdce pro nadcházející sezónu.


Individuální práce na proježdění, skoková drezura, skoková gymnastika, orientace a vedení koně po parkuru, řešení problémů jednotlivých dvojic.


Vhodné pro začátečníky i pokročilé jezdce, velké koně i pony.

Veškeré podrobnosti v příloze: adobe_reader.gif


Publikováno 2. 1. 2017 13:42

Soustředění s Eliškou Stránskou

Drezurní soustředění s Eliškou Stránskou se koná 14. - 15.1.2017 v Brně - Veveří, areál TJ Moravan. Veškeré podrobnosti v příloze.

soustředění Stránská.jpeg


Publikováno 2. 1. 2017 13:40

Potvrzení korespondentů JIS

Upozorňuji všechny subjekty, kteří dosud sekretářce neposlali zpět potvrzený formulář korespondenta subjektu, aby tak učinili v dohledné době.

Přístupové údaje se přidělují v Praze, a momentálně jim to trvá cca 3 týdny. Pokud to někdo nechá na poslední chvíli, a odevzdá vyplněný formulář v únoru, pravděpodobně nedostane přístup včas. Tudíž si nebude moci prodloužit licence v termínu, a to se všemi důsledky.

Všichni, kteří odevzdali vyplněný formulář a nezažádali o zařazení do pilotního programu, nebo poslali vyplněný formulář v tomto týdnu, by měli své přístupové údaje obdržet kolem 15.1.2017.


Publikováno 23. 12. 2016 14:14

Dotace - Program VIII. MŠMT

Připomínáme, že 30.11.2016 končí lhůta na podání žádostí o dotaci sportovních klubů z Programu VIII. MŠMT. V rámci tohoto programu v loňském roce žadatelé obdrželi asi 1000 Kč na každého člena do 18 let a pro příští rok byl rozpočet této dotační kapitoly zvýšen na trojnásobek. Má tedy smysl o dotaci žádat.
 

Podmínky:

  • subjekt musí být nestátní nezisková organizace – sportovní klub nebo tělovýchovná jednota – u     tělovýchovných jednot se podává společná žádost za všechny sportovní disciplíny (oddíly)
  • subjekt musí k 30.9.2016 evidovat 12 a více členů do 18 let
  • subjekt musí ke dni podání žádosti existovat alespoň dva roky
  • členové musí platit členský příspěvek nejméně 100 Kč ročně
  • subjekt musí mít vlastní bankovní účet a vést o své činnosti účetní evidenci – žádost se podává jako   projekt činnosti klubu včetně plánovaného rozpočtu
  • povinnou přílohou je výroční zpráva subjektu - Výroční zpráva musí stručnou formou charakterizovat    organizaci, její strukturu a činnost v předcházejícím roce a obsahovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty resp. přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích
  • žádost se podává elektronicky na adrese

Podrobné informace:

Shrnutí Programu VIII. http://www.ptupraha.cz/wp-content/uploads/2016/11/Program-M%C5%A0MT-VIII-2017.pdf

Návod na podání žádosti http://www.ptupraha.cz/wp-content/uploads/2016/11/Pr%C5%AFvodce-nov%C3%BDm-elektronick%C3%BDm-syst%C3%A9mem-IS-SPORT.pdf

Vysvětlení a vzor výroční zprávy http://www.ptupraha.cz/2016/11/vyrocni-zprava-jako-nezbytna-soucast-zadosti-o-statni-dotaci/


Publikováno 23. 11. 2016 12:01

Fyziofitness pro jezdce

Jihomoravská oblast ČJF Vás srdečně zve na seminář „Fyziofitness pro jezdce“, který se uskuteční ve dnech 10.-11. prosince 2016 a 14.-15. ledna 2017. Seminář je určen pro všechny závodní a vrcholové jezdce. Jezdec se musí zúčastnit obou částí semináře.

Cílem projektu je naučit jezdce starat se o sebe jako sportovce, rozcvičovat se před každým tréninkem, naučit se kompenzační cviky, věnovat více pozornosti svému tělu, sportovat také mimo koně tak, aby jeho pohybový aparát nebyl v dysbalanci a mohl při jízdě na koni podávat lepší výkony.

Podrobnosti v příloze: adobe_reader.gif

Kapacita naplněna - již se nelze přihlásit.

 


Publikováno 14. 11. 2016 15:35


Menu

Logo JMO

logo_jmo.jpg

Galavečer JMO

Galavečer JMO proběhl 11.1.2020 v Semilassu.
 
Podrobnosti zde
 
 
0001.jpg
 
 
 
 
jmo-cjf.cz