animace animace animace animace
Jihomoravská oblast Ceské jezdecké federace
logo
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Přehled oblastních mistrovství 2022!057CA995-FB41-4BE4-A1C0-DC27EFA6D7D7.jpeg

MČR skoky D, J - Hořovice

Uzávěrka přihlášek na MČR skoky D, J - Hořovice je 30.6.2017 v 22:00. Sekretářce dodejte přihlášky a splněné kvalifikace do 29.6.2017 do 20:00.


Publikováno 19. 6. 2017 12:18

MČR skoky Y, S - Martinice

Uzávěrka přihlášek na MČR skoky Y, S - Martinice je 7.7.2017 v 22:00. Sekretářce dodejte přihlášky a splněné kvalifikace do 7.7.2017 do 12:00.


Publikováno 14. 6. 2017 17:11

Přihlášky na MČR

Do mistrovských soutěží MČR přihlašují jezdce oblastní sekretáři na základě ověřené kvalifikace. Jezdci se sami hlásí do tréningů, otevřených soutěží a provádí objednávky boxů. Proto prosím o zasílání přihlášek, společně se splněnými kvalifikacemi (pokud nejsou uvedeny v kariérách), na email sekretáře oblasti. 

Kvalifikace se plní v období od následujícího dne po MČR 2016 do uzávěrky přihlášek MČR 2017 (skoky, drezura, všestrannost, spřežení, pony).

Termíny dodání přihlášek budou uveřejněny po uveřejnění rozpisů.


Publikováno 14. 6. 2017 17:09

Startují GALOPY

Učení je dlouhodobý proces, jehož výsledkem je zkušenost. Ideální je, pokud při něm jedinec postupuje po logicky provázaných stupních. A právě tomu odpovídá systém vzdělávání Galops® („Galopy“), který vytvořila Francouzská jezdecká federace (FFE), s níž ČJF navázala v loňském roce dlouhodobou spolupráci směřovanou zejména na oblast vzdělávání. První akce pro jezdeckou veřejnost jsou naplánovány již na červen.

Francouzský model je totiž ve světě jedinečný zejména svou provázaností s kluby, které jsou postaveny na principu „sdíleného koně“. To znamená, že kůň / poník je v majetku klubu a jezdci se svými poplatky za jízdu podílejí na pokrytí nákladů na něj, což spolu s kolektivní výukou přispívá k větší dostupnosti a demokratičnosti jezdectví. Díky svému systému má FFE více než 750 tisíc členů (pozn.: Pro Vaši představu – v přepočtu na obyvatele by to znamenalo pro ČJF členskou základnu čítající 140 tisíc lidí).

Hlavními pilíři francouzského systému jsou tedy kluby, vzdělávání učitelů zaměřené na adaptovanou pedagogiku (zejména využití přístupu „škola hrou“), dobře připravení koně a poníci a především jasně definovaný plán vzdělávání jezdce, který se jako červená nit táhne celou jeho jezdeckou kariérou. Zmíněnou metodikou jsou právě Galopy, které jasně určují, jakých kompetencí má být dosaženo na každém stupni výcviku. Usnadňují tak učitelům přípravu výukových plánů a přispívají ke sjednocení postupů při výcviku jezdců.

Součástí francouzské metody je rovněž řada učebnic, didaktické materiály apod., které by ČJF též ráda svým členům postupně nabídla. První příležitost se s nimi seznámit budete mít již v červnu, kdy se budou konat dva úvodní semináře na téma Galopy. Proběhnou 20. 6. v Brně a 21. 6. v Hořovicích a oba povede paní Pascale Audonnet, jedna z hlavních představitelek FFE, která vede obdobné semináře po celém světě. Její hlavní specializací je ježdění dětí na ponících, takže součástí programu bude též představení Pony-Galopu, který je zaměřen na práci s dětmi od 3 do 10 let, a v neposlední řadě i praktická ukázka využití hry ve výuce.

V návaznosti na výše zmíněné plánuje ČJF též spuštění nového webového portálu, který se bude orientovat i na laickou a dětskou veřejnost. Budeme rádi, když přijmete naše pozvání aktivně se zapojit do projektu, jehož hlavním cílem je zlepšit systém vzdělávání v jezdectví, pomoci rozvinout sít pony-klubů a jezdeckých klubů a obecně přispět k posílení pozice jezdeckého sportu v České republice. Na semináře se může přihlásit každý, kdo se zajímá o vzdělávání jezdců, pracuje s dětmi a poníky, vede jezdecké kluby či o tom do budoucna uvažuje. Účast je bezplatná. Semináře mají omezenou kapacitu, takže přihlášky zasílejte co nejdříve na jitka.prochazkova@cjf.cz


Publikováno 26. 5. 2017 10:57

Jednotný systém oblastního projektového rozpočtování

V tomto roce podporuje ČJF další aktivity pro své členy, garantem průběhu podporovaných akcí jsou oblasti ČJF.

Naše oblast nabízí možnost přihlásit se do výběrového řízení pro akce v kapitole IV (hobby jezdci a začínající závodníci), a to v disciplíně skoky (4x) a drezura (1x). Pokud máte zájem akci pořádat, níže najdete podrobné informace.

Základní požadavky ČJF pro podporu akcí:
- dodržovat obsahové a finanční vymezení jednotlivých kapitol
- veškeré podporované aktivity jsou určeny pouze pro registrované členy ČJF všech oblastí
- každá akce musí mít garanta - člena ČJF, který je zodpovědný za splnění všech podmínek a požadovanou formu administrace
- veškeré aktivity v rámci akce budou probíhat za vedení instruktora či trenéra ČJF s aktuálně platnou licencí
- podpora bude vyplacena po řádném ukončení a vyúčtování akce, za které je zodpovědný garant, včetně krátkého vyhodnocení a přiložené prezenční listiny
 
V rámci kapitoly IV se nesmí jednat ho hobby závody, a podmínkou pro přidělení je navíc účast trenéra s kvalifikací ČJF. 

Dále u všech žádostí bude v rámci naší oblasti platit, že podmínkou je garant akce a účast patřičných funkcionářů, které má OV právo obsadit i přímo, na všech akcích, u skokové části akci je povinná přítomnost zdravotníka.

Co se týká administrace, žádosti i vyúčtování je vždy nutné zaslat sekretáři oblasti, který zajistí jejich správnost a kompletnost a odešle je k proplacení.

Termíny:
Do 25.5.2017 zaslání žádostí
Do 30.5.2017 vyrozumění o správnosti žádosti

Při jednání OV bude vyhodnoceno první kolo žádostí, a zaslány informace žadatelům.


Publikováno 10. 5. 2017 17:58

Soustředění pro začínající jezdce všestrannosti

20.5. proběhne na Panské líše soustředění pro začínající jezdce ve všestrannosti. Soustředění je hrazeno z prostředků ČJF. Podrobnosti najdete v příloze.

adobe_reader.gif


Publikováno 10. 5. 2017 16:51

Zájemci o účast na MČR

Žádáme zájemce o účast na MČR, aby se přihlásili garantům. Na základě počtu možných účastníků, bude rozhodnuto podpoře.

Kontakty na garanty najdete v Kontaktech.


Publikováno 10. 5. 2017 15:59

Zpravodaj 4/2017

Zpravodaj ČJF duben 2017:

adobe_reader.gif


Publikováno 10. 5. 2017 15:41

Refreshing rozhodčích

Královéhradecké oblast České jezdecké federace zve na školení (refreshing) rozhodčích (všeobecná pravidla, skoková pravidla, všestrannost, první pomoc).

Podrobnosti v příloze: adobe_reader.gif


Publikováno 5. 5. 2017 17:05

opravené STP OM - skoky

Byly opraveny STP OM skoky. Doplněna soutěž pro pony.

adobe_reader.gif


Publikováno 3. 5. 2017 13:34


Menu

Logo JMO

logo_jmo.jpg

Galavečer JMO

Galavečer JMO musel být zrušen.
 
Možností konání oblastního večírku v jarních měsících.
 
 
jmo-cjf.cz